Teknologi och “grönt liv”

Grön infrastruktur kräver progressivt tänkande och smart teknologi. Teknologi är en stor del av våra dagliga liv, både privat

Vad innebär grön infrastruktur?

Grön infrastruktur innebär att man arbetar för att skapa ett ekologiskt funktionellt nätverk. Detta nätverk är skapat av livsmiljöer

Buller, luftföroreningar och barriärer

Barriärer mellan landskap Idag har man i Sverige skapat flera olika trafikleder som har som syfte att öka framkomligheten

Skateboard, long board och inlines

Idag finns det en rad olika transportmedel som inte kräver användning av fossila bränslen, dock krävs det att rätt

Sparkcykeln och ståhjuling

Det finns ytterligare former att ta sig fram i trafiken, förutom cykeln, skateboard eller inlines. Sparkcykel Sparkcykeln kan vara

Varför behöver man välja grönare transportmedel?

För att förbättra framtida generationers miljö måste man bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem, med bättre teknik och energieffektivisering.

Att välja en lastcykel

I Sverige satsar många städer alltmer på infrastrukturen för cyklar och som resultat blir lastcykeln alltmer populär. Detta är

Fördelarna med att välja cykeln

Att cykla innebär att man tar sig fram smidigt, får motion och samtidigt gör en björntjänst för miljön. Cykeln,

Att välja gröna transportmedel

Idag finns det många olika typer av transportmedel att välja bland. Även om bil fortfarande är ett av de