cykeln och miljö Archive

Fördelarna med att välja cykeln

Att cykla innebär att man tar sig fram smidigt, får motion och samtidigt gör en björntjänst för miljön. Cykeln, som förr kallades för velociped eller bicykel, räknas till fordon som endast kräver mänsklig muskelkraft. Det vanligaste är

Att välja gröna transportmedel

Idag finns det många olika typer av transportmedel att välja bland. Även om bil fortfarande är ett av de medel som mest används så blir de naturvänliga alternativen allt starkare. Att använda sig av exempelvis buss eller