Buller, luftföroreningar och barriärer

Barriärer mellan landskap

Idag har man i Sverige skapat flera olika trafikleder som har som syfte att öka framkomligheten mellan olika stadsdelar. Det som man dock inte planerat är att dessa tyvärr ofta minskar framkomligheten om man vill ta sig fram på cykel eller gående. Det skapas alltså barriärer mellan stadsdelar och kräver alternativ för kortare sträckor. Bor man i närheten av nöjesområden eller kanske ett casino och man vill spela en runda, skall man inte behöva tänka på att använda bilen. Istället skall det vara enkelt att kunna ta sig fram till casinot och spela sitt favoritspel i lugn och ro. Med lättillgängliga vägar kan man ta sig fram och tillbaka till casinot utan problem, kanske på sin cykel eller gående. Detta leder till att hela upplevelsen vid casinot känns smidigare och ökar gästernas frekvens vid casinot.

Luftföroreningar

Idag är tyvärr luftföroreningar i de svenska tätorterna ett brett hälsoproblem och trafiken är denRajgad_after_monsoon mest bidragande faktorn, då det ger höga halter av väldigt grova partiklar i luften. Orsaken till dessa grova partiklar är främst däck och väg sand, slitage av själva vägen samt bromsar. Dessa partiklar är mycket hälsofarliga för människan och har en negativ påverkan på både utomhusluften och individens hälsa. Sjukdomar som kan öka på grund av dessa partiklar samtliga sjukdomar som påverkar lungkapaciteten, dess funktion och normala utveckling. Vidare finns det även forskning som tyder på att hjärt- och kärlsjukdomar också påverkas negativt av dessa grova partiklar.

Varför är buller farligt?

Buller är idag ett problem som många i Sverige upplever och som faktiskt har en direkt påverkan på människans hälsa. Idag förekommer buller främst på grund av trafik och trafikens infrastruktur. Det är den absolut störta orsaken till varför buller uppstår. Beskrivningen av buller är ett oönskat ljud som både irriterar och stör individen och det vardagliga livet. Man räknar med att cirka 2 miljoner, nästan en femtedel, av människorna i Sverige utsätts för buller som går över gränsen 55 decibel. Hälsoeffekterna behöver man inte märka av vid en gång, men långsiktigt kan det resultera i ökad trötthet, sämre prestationsförmåga samt nedsatt koncentration.