Author Archive

Varför behöver man välja grönare transportmedel?

För att förbättra framtida generationers miljö måste man bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem, med bättre teknik och energieffektivisering. Men för att verkligen göra förändring krävs det även att Sveriges population ändrar beteende samt se till att

Att välja en lastcykel

I Sverige satsar många städer alltmer på infrastrukturen för cyklar och som resultat blir lastcykeln alltmer populär. Detta är en mycket smart och smidig lösning för att ta sig till olika platser samtidigt som man kan ha

Fördelarna med att välja cykeln

Att cykla innebär att man tar sig fram smidigt, får motion och samtidigt gör en björntjänst för miljön. Cykeln, som förr kallades för velociped eller bicykel, räknas till fordon som endast kräver mänsklig muskelkraft. Det vanligaste är

Att välja gröna transportmedel

Idag finns det många olika typer av transportmedel att välja bland. Även om bil fortfarande är ett av de medel som mest används så blir de naturvänliga alternativen allt starkare. Att använda sig av exempelvis buss eller