Author Archive

Teknologi och “grönt liv”

Grön infrastruktur kräver progressivt tänkande och smart teknologi. Teknologi är en stor del av våra dagliga liv, både privat och i allmänna utrymmen. Teknologi är kanske främst ett sätt vi underhåller själva: med spel online till exempel.

Vad innebär grön infrastruktur?

Grön infrastruktur innebär att man arbetar för att skapa ett ekologiskt funktionellt nätverk. Detta nätverk är skapat av livsmiljöer och olika strukturer med naturområden och byggda element vars syfte är att främja samt bevara biologiskt mångfald. Genom

Buller, luftföroreningar och barriärer

Barriärer mellan landskap Idag har man i Sverige skapat flera olika trafikleder som har som syfte att öka framkomligheten mellan olika stadsdelar. Det som man dock inte planerat är att dessa tyvärr ofta minskar framkomligheten om man

Skateboard, long board och inlines

Idag finns det en rad olika transportmedel som inte kräver användning av fossila bränslen, dock krävs det att rätt infrastruktur finns för att kunna nyttja dessa. Allt beror också på hur äventyrlig man är som individ, de

Sparkcykeln och ståhjuling

Det finns ytterligare former att ta sig fram i trafiken, förutom cykeln, skateboard eller inlines. Sparkcykel Sparkcykeln kan vara ett mycket smidigt sätt att ta sig fram snabbare mellan olika platser. Sparkcykeln räknas som ett fordon, vilket

Varför behöver man välja grönare transportmedel?

För att förbättra framtida generationers miljö måste man bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem, med bättre teknik och energieffektivisering. Men för att verkligen göra förändring krävs det även att Sveriges population ändrar beteende samt se till att

Att välja en lastcykel

I Sverige satsar många städer alltmer på infrastrukturen för cyklar och som resultat blir lastcykeln alltmer populär. Detta är en mycket smart och smidig lösning för att ta sig till olika platser samtidigt som man kan ha

Fördelarna med att välja cykeln

Att cykla innebär att man tar sig fram smidigt, får motion och samtidigt gör en björntjänst för miljön. Cykeln, som förr kallades för velociped eller bicykel, räknas till fordon som endast kräver mänsklig muskelkraft. Det vanligaste är

Att välja gröna transportmedel

Idag finns det många olika typer av transportmedel att välja bland. Även om bil fortfarande är ett av de medel som mest används så blir de naturvänliga alternativen allt starkare. Att använda sig av exempelvis buss eller