Kan AI hjälpa att rädda miljön?

AI – som står för Artificiell Intelligens – kan bli ett sätt för forskare att rädda vår planets miljö. Forskare tror att AI kommer att spela en viktig roll i vår kamp för att återställa hälsan hos vår planet. Men vad du som privatperson kan göra för miljön kommer fortfarande att spela en stor roll. Ett sätt du kan bidra för att rädda planeten är att resa mindre Till exempel kan du, istället för dyra resor till landbaserade casinon, spela på nätcasinon. Folkeautomaten bonuskod till casino ger dig till exempel en fantastisk start på ditt speläventyr. Du kan även köra mindre bil, vara medveten om maten du äter och spara på vatten.

Rädda världen med datavetenskap

”AI för världen” är ett initiativ som ska löpa över fem år. Projektet startades av Microsoft och deras mål är att spåra trender och mönster som finns på vår planet. Det blir ett sätt att lära känna planeten och förstå vad vi behöver göra för att rädda den. Tyvärr vet vi alldeles för lite om jorden idag och vi står inför stora hinder då allt fler djurarter blir utrotade. Havet är fyllt av skräp och plast och vårt klimat förändras drastiskt. Forskare tror att AI kommer att spela en stor roll i att övervaka vår planet och våra djurarter – för att på så sätt skaffa mer kunskap och i förlängningen rädda dem.  

AI kan rädda honungsbin

Tyvärr håller våra bin på att dö ut på grund av besprutningar av fält och sjukdomar. Honungsbin är viktiga för vår natur – dåt de befruktar växter genom sitt insamlande av pollen – och det är därför vitalt att forskare hittar ett sätt att förhindra att de dör ut. Forskare har utvecklat ett sätt genom AI att upptäcka viruset tambina – varrokvalstret – så att bin kan botas innan det är för sent. Detta är ett virus som kan komma att utrota hela bisamhället – och därmed ändra hur världen kommer att se ut i framtiden för oss, våra barn och våra barnbarn – om det inte stoppas. Biodlare världen över kan, nu tack vare Artificiell Intelligens, förhoppningsvis rädda honungsbin för att därmed rädda vår värld.

Ett bättre sätt att odla

Något annat som hotar vår planet är besprutandet av fält, för att skydda bondens skörd. Tyvärr har detta också stora konsekvenser för både natur, insekter och djur. Just nu pågår dock ett forskningsprojekt där AI och laser används för att analysera hur mycket av ett fält som har behov av besprutning. Detta leder till att endast de områden som har behov av det besprutas – medan resten lämnas obesprutat.

Världen förändras, med allt fler invånare, och nu måste bönder producera mer mat på mindre land än de kunnat göra tidigare – och måste samtidigt påverka naturen så lite som möjligt. Den svenska sommaren 2018 ledde till att fler bönder förlorade sin skörd på grund av  vattenbristen, och djur över hela Sverige saknade tillgång till mat eftersom skörden var begränsad. Även här hoppas man att AI kan hjälpa till att analysera, effektivisera och lösa de till synes olösliga problem vi står inför.