Att välja en lastcykel

I Sverige satsar många städer alltmer på infrastrukturen för cyklar och som resultat blir lastcykeln alltmer populär. Detta är en mycket smart och smidig lösning för att ta sig till olika platser samtidigt som man kan ha olika saker att bära med sig. Under 30- till 40-talet användes lastcykeln som arbetsfordon, men när bilen blev allt mer tillgänglig för populationen minskade lastbilen i popularitet. I vissa länder, så som Holland och Danmark finns det gott om lastcyklar, då man också gjort stora satsningar på infrastrukturen och därmed ökat populationens förmåga att kunna ta sig fram med lastcykeln.

Fördelar med lastcykel

Det finns många fördelar med att använda sig av en lastcykel, både för föraren av transportmedlet men även för samhället och miljön. När man väljer att använda sig av lastcykeln minskar buller, mer yta frigörs på vägarna och krockvåld vid kollision minskar. Framförallt minskar energiförbrukningen drastiskt. Det finns studier som visar på att 51 % av de godstransporter som cirkulerar i Sverige används för så korta sträckor samt med ett så litet gods så att en lastcykel lika gärna kunde användas.

Olika typer av lastcyklar

Idag när man skall välja vilken lastcykel som passar bäst för ens behov är alternativen många. Det finns olika typer av köregenskaper, lastkapacitet och prisklass och d1024px-Geneva_09-05-2013_-_Bakfiets.nl_Electric_Cargobike_short_in_Genevaetta ger såklart köparen många möjligheter till att finna det som passar bäst med de behov och önskemål som finns. Vill man ha en lastcykel som klarar av att packas och transportera en hel del saker, behöver man mer styrka i sin cykel. Har man däremot behovet av att finna en lastcykel med lägre pris, finns även det som alternativ. Man måste därför fundera på vilka köregenskaper som skall prioriteras. Det första som man ska fundera över är om man vill ha två eller fler hjul. Ju fler hjul, desto högre kapacitet att lasta mer saker samt minskad risk för omkull körning. Två hjul ger däremot mer fart och köregenskaperna liknar en vanlig cykel.