Fördelarna med att välja cykeln

Att cykla innebär att man tar sig fram smidigt, får motion och samtidigt gör en björntjänst för miljön. Cykeln, som förr kallades för velociped eller bicykel, räknas till fordon som endast kräver mänsklig muskelkraft. Det vanligaste är att man cyklar med två hjul, men det finns även enhjulingar, trehjulingar samt fyrhjulade cyklar. Vidare kan det även förekomma en mindre hjälpmotor vid exempelvis elcyklar. Namnet cykel börjades användas i Sverige runt 1930-talet.

Hur säkert är det att cykla?

Om man väljer att använda sig av cykeln som ett dagligt fordon, för att exempelvis ta sig till sitt jobb, skola eller matbutik bör man känna till vad som gäller vid användandet. Man beräknar idag att det är ungefär lika säkert att använda sig av en cykel som det är att välja att gå från punkt A till punkt B. Dock, om man väljer att använda sin cykel bland biltrafik, utsätts man för större risker än bilföraren. Det som dock är positivt när man väljer att använda sig av en cykel är att omgivningen inte utsätts för lika höga risker som vid bilanvändandet. Man har beräknat att cirka 1,3 procent av de personer som omkom vid kollisioner i trafik var på grund av cyklister.

Hur påverkar cykling ens hälsa?

Att välja cykeln som transportRaleigh_rsw_mk_2_bicycle_drive_side_bootiebike_2_commedel är ett hälsosamt val. Bland annat får man mycket mer motion och förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Studier genomförda i Europa visar på att cyklister har lägre dödlighet än andra icke-cyklister. Vidare har man statistiskt också kommit fram till att de som cyklar till jobbet har mindre sjukdagar och frånvaro. Förutom att ge bättre hälsa till cyklisten bidrar man till bättre miljö, vilket i sin tur gynnar hela samhället.

I vissa länder är det lag på att man måste använda sig av cykelhjälm. Här i Sverige måste barn under 15 år använda sig av hjälm, medan vuxna inte behöver det. Självklart är det en stark rekommendation att ändå använda sig av hjälm, då studier bevisat att riskerna till allvarligare skador minskar drastiskt.