Att välja gröna transportmedel

Idag finns det många olika typer av transportmedel att välja bland. Även om bil fortfarande är ett av de medel som mest används så blir de naturvänliga alternativen allt starkare. Att använda sig av exempelvis buss eller tåg ökar allt mer, men för att verkligen förbättra miljön krävs ytterligare förbättringar. Detta kräver dock av myndigheter och organisationer att faktiskt satsa på utvecklingen av naturvänliga alternativ, förbättra infrastrukturen kring dessa samt minska kostnaderna. Genom att göra miljövänliga transportmedel mer tillgängliga kommer människornas intresse för dessa alternativ också att öka.

Valet att idag lämna bilen hemma och istället ta buss, tåg eller spårvagn skall vara ett enkelt val. Det krävs att man satsar på bättre vägar för kollektivtrafiken, enklare lösningar för att kunna ta sig fram samt att det skall vara ekonomiskt hållbart. Vidare satsas det även på att individerna skall använda sig av sin cykel eller varför inte en bräda eller sparkcykel. Idag finns det många föreningar och verksamheter som arbetar för att Sverige skall bli allt grönare. Det finns verksamheter som samlar cykelentusiaster runt om i landet och jobbar hårt för att kommuner och landsting skall satsa på bättre cykMaria_Parker_posing_on_the_Cruzbike_Vendetta_recumbent_bicycleelvägar. Det krävs att cykelvägar integreras in i trafiken, men självfallet på ett säkert sätt. Cykeln är inte bara en hobby eller något som skall utföras i en park. Det är ett mycket smidigt transportmedel och som inte har en tuff eller negativ påverkan på miljön. Många cykelentusiaster använder sig idag av cykeln till och från jobbet, oberoende vilket väder som infinner sig. Självfallet ökar cyklisterna under de varmare perioderna och då måste man säkerställa att vägarna är så pass bra för kvantiteten cyklister.

Om man bor nära sitt jobb eller skola är ett bra alternativ en skateboard, long board eller varför inte ett par inlines. Dessa alternativ är också mycket naturvänliga men kräver såklart bra infrastruktur för att kunna ta sig fram.