Det är många som vet att det finns massor av plast, både stora saker som plastpåsar och skräp som har fallit eller kastats överbord, men också plastpartiklar som släppts ut i vattnet genom exempelvis avloppsrör. I vår