Uncategorized Archive

Hur mycket av skräpet återvinns i Sverige?

Fler människor världen över får det bättre ställt materiellt och köper därmed fler saker. Världen konsumerar allt mer produkter och sopbergen växer i samma snabba takt. Dessutom sprider sopbergen sjukdomar och tar plats. Avfall innehåller en hel

Dags att rensa bort plasten från våra hav

Det är många som vet att det finns massor av plast, både stora saker som plastpåsar och skräp som har fallit eller kastats överbord, men också plastpartiklar som släppts ut i vattnet genom exempelvis avloppsrör. I vår